WSPÓŁPRACA Z NGO

Doradztwo w zakresie źródeł finansowych

Na podstawie przedstawionego pomysłu na projekt znajdujemy optymalne możliwości źródeł finansowych zgodnie z dostępnymi aktualnie oraz cyklicznie konkursami, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie pomysłu.

 

Opracowywanie wniosków grantowych

Kompleksowo opracowujemy wniosek grantowy na podstawie pomysłu przedstawionego przez NGO. Doradzamy , planujemy poszczególne etapy projektu, oraz uzupełniamy wszelkie konieczne informacje i uzasadnienia.

 

Sprawozdanie i rozliczenie grantów

Prowadzimy kompleksową usługę sprawozdania i rozliczenia grantu dla instytucji będącej grantodawcą. Dbamy o przestrzeganie zasad wynikających z regulaminów danego konkursu.

 

 

Organizacje pozarządowe z którymi współpracujemy:

 

1. STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONALNEGO W ZABAWIE

Wsparcie i pomoc merytoryczna przy realizacji projektów :

„Artystyczny Triatlon Niepodległościowy” (2019)

" Mocne korzenie nasze – z Ojczyzną będziemy zawsze " - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu ( 2020 r. – realizacja odwołana ze względu na COVID)

„Małopolska Gościnna” – I edycja (2021)

„Śladami naszych przodków od Smotrycza do Dunajca” (2021)

 

2.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PODOLA W TARNOWE

Wsparcie i pomoc merytoryczna przy realizacji projektów : 

" Skrawki wspólnego nieba od Smotrycza do Dunajca " Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu ( 2019)

„Mocne korzenie nasze – z Ojczyzną będziemy zawsze” (2020-– realizacja odwołana ze względu na COVID)

„Skrawki wspólnego nieba -odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego”(2021)

 

3. FUNDACJA ,,PRZEŻYJMY TO RAZEM"

Wsparcie i pomoc merytoryczna przy realizacji projektów :

„Aktywny Mikołaj” (2021)

 

okok