Dokumenty strategiczne

07.06.2022 Eurogrant podpisał z Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP umowę na opracowanie dokumentu pn„Strategia rozwoju turystycznego produktu uzdrowiskowego i opracowanie identyfikacji wizualnej produktu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP”

 

28.02.2022  Eurogrant podpisał z Gminą Tarnów umowę na opracowanie ,,Strategii rozwoju Gminy Tarnów na lata 2022-2030"

 

24.01.2022  Eurogrant podpisał z Gminą Świlcza umowę na opracowanie ,,Strategii rozwoju Gminy Świlcza na lata 2022-2030"

  

04.05.2021  Eurogrant podpisał z Gminą Lisia Góra  umowę na opracowanie ,,Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lisia Góra na lata 2021-2030"

 

02.0.2.2021 Eurogrant podpisał z Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna umowę na opracowanie strategii rozwoju na lata 2021-2027.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

04.10.2017  Eurogrant podpisał z Gminą Strzyżów umowę na opracowanie pn. "Kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżów na lata 2017-2023" .

 

12.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                        

Eurogrant podpisał 3 umowy i rozpoczyna realizacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut , dla Gminy Bobowa oraz dla Gminy Biały Dunajec .Podpisane umowy ugruntowują wysoką pozycje naszej firmy w zakresie   opracowań GPR oraz LPR w województwie podkarpackim i małopolskim.

 

29.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                          

Eurogrant w ramach realizacji podpisanych umów opracował i przekazał  Raporty z diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych dla Gminy Solina ,Gminy Tarnów,Gminy Frysztak , Gminy Tyczyn oraz Gminy Lisia Góra . Raporty są efektem przeprowadoznej diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowenego i obszaru rewitalziacji zgodnie wymogami ustawy o rewitalziacji z dnia 9 października 2015r. i stanowią materiał wyjściowy do opracowania Programów Rewitalizacji.

 

5.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                            

Eurogrant rozpoczyna realizacje opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022".

 

29.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                          

Eurogrant rozpoczyna realizacje opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tyczyn na lata 2016-2022".

 

25.02.2016                                                                                                                                                                                                                                                                              

Eurogrant rozpoczyna realizacje umowy na opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022"

 

6.02.2016                                                                                                                                                                                                                                                                               

Eurogrant rozpoczyna realizacje umowy na opracowania pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Solina na lata 2016-2020".

 

15.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                

Eurogrant rozpoczyna realizacje umowy w zakresie  opracowania pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2020".

 

okok