Informacje o Eurogrant

EUROGRANT jest polską firmą konsultingową działającą na rynku od 2015 roku.

Działając na szeroko rozumianym rynku usług doradczych i konsultingowych, specjalizujemy się w obsłudze procesów pozyskiwania finansowania zewnętrznego  dla  projektów inwestycyjnych jak również świadczymy usługi na etapie wdrożenia i realizacji projektów.  Usługi nasze kierujemy do klientów z sektora publicznego, do przedsiębiorców oraz do innych podmiotów , organizacji  które mają potencjalną możliwość pozyskania środków finansowych w postaci dotacji czy też pożyczek.  

Firma EUROGRANT została utworzona przez grupę osób, które posiadają bogate doświadczenie zdobyte  w poprzedniej perspektywy finansowej UE (2007 – 2013)

Doświadczenie naszego zespołu obejmuje wykonane projekty infrastrukturalne (drogi, sieci ICT, rewitalizacje, termomodernizacje, sieci wod-kan, energia odnawialna, termomodernizacja i inne.) które były finansowane  z wykorzystaniem środków finansowych z :

  • Regionalnych Programów Operacyjnych;

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

  • Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Firma EUROGRANT powstała również jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakości usługi doradcze, stąd stałe podnoszenie jakości naszej pracy jak również potencjału jest celem strategicznym niezbędnym do prawidłowego rozwoju i budowania pozycji firmy.

W realizacji usług kierujemy się następującymi zasadami:

  • przejrzystość działania,

  • komunikatywność i zrozumienie indywidualnych potrzeb Klienta,

  • zaangażowanie oraz  terminowość świadczonych usług,

  • kompleksowe wsparcie Klienta  podczas realizacji umów

okok