Dotacje i programy krajowe
Pożyczki NFOŚiGW - program wsparcia dla przemysłu energochłonnego

01-02-2023

W ramach programu prowadzonego przez NFOSiGW możliwe są pożyczki z umorzeniem ( max. 40 % )  na następujące zadania :

zadanie 1  Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

zadanie 2  Wsparcie dla przemysłu energochłonnego - OZE

 

czytaj więcej ...

Program "Energia dla wsi"

27-01-2023

Celem programu "Energia dla wsi " jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

czytaj więcej ...

Pożyczki z WFOŚiGW na inwestycje w OZE

01-02-2021

Preferencyjne pożyczki  udzielane przez WFOŚiGW mogą być przeznaczone na inwestycje budowy farm fotowoltaicznych,które są obecnie bardzo popularne wśród inwestorów poszukujacyh nowych alternatywnych aktywów.

czytaj więcej ...

Program priorytetowy Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

18-12-2020

Cel programu:
1) Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”1) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

2) Upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu poprzez wybór w drodze konkursu najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

czytaj więcej ...

Program priorytetowy Energia Plus - nowe warunki na rok 2020-2021

29-10-2020

Ogłoszono nowe warunki dla  Programu  priorytetowego Energia Plus które będą obowiązywac dla wniosków składanych w 2020 oraz 2021roku. 

czytaj więcej ...

Program priorytetowy Energia Plus - zmiana terminu

31-12-2019

UWAGA : Do 18 grudnia 2020 roku wydłużone zostało składanie wniosków o dofinansowanie z programów: „Energia Plus”  oraz  „Polska Geotermia Plus”  i  „Ciepłownictwo powiatowe”,
Program priorytetowy AGROENERGIA

10-08-2019

Program AGROENERGIA jest dedykowany tylko dla rolników indywidualnych

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Program jest dedykowany dla instalacji , które służą zaspokojeniu energetycznych potrzeb własnych gospodarstwa rolnego ubiegającego się o wsparcie

Termin naboru : 08.07.2019 -20.12.2019r. ( lub do wyczerpania alokacji środków)

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 200 mln zł

czytaj więcej ...

Program priorytetowy Poprawa jakości powietrza

10-07-2019

Program priorytetowy Poprawa jakości powietrza  Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Środki przeznaczone na konkurs wynoszą  400 mln zł, w tym:

    1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 350 mln zł

    2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 50 mln zł

Termin naboru od 12.09.2019 do 20.09.2019r.

 

czytaj więcej ...

Program priorytetowy Energia Plus

22-06-2019

Celem programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.                                                   

Termin naboru : 01.03.2019 -20.12.2019r( lub do wyczerpania alokacji środków)                                                                                                                                                                                                             

Kwota alokacji dla zwrotnych form dofinansowania – do 2 251 863 073 zł

Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych

-kwota pożyczki: od 1 mln zł do 300 mln zł
-pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat                                                                                                                                                                                                                                                                      

czytaj więcej ...

okok